אודות

הרב הגאון רבי גדעון בן משה שליט"א. כיום ראש כולל ובית הוראה "יורו משפטיך" בירושלים. ואב בית דין לממונות בירושלים.
למד בצעירותו בישיבת פורת יוסף גאולה בעיר הקודש ירושלים. אצל גדולי עולם הספרדים. הגאון רבי יוסף עדס זצ"ל ומרנן הגאונים רבי יהודה צדקה זצ"ל והגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שנחשב לרבו המובהק. זכה לצקת מים על ידיהם שנים רבות ואף להסמך על ידם להוראה ודיינות.
היה העורך הראשי של שו"ת אור לציון חלק א' מפיו של רבו הגאון רבי בן ציון אבא שאול ובהמשך שימש כראש כולל "יחוה דעת" של מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף וישב בבית הדין שלו במשך כ – 30 שנה.
מרן היה מעריך אותו מאד ומתחשב מאד בדעתו. ישנם תשובות שלימות בשו"ת יביע אומר אל רבינו. וכן בספר שחיבר הרב שו"ת "יורו משפטיך". מופיעות תשבות רבות שכתב הרב עבור הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
הרב גדעון מוסר שיעורי תורה ברחבי ארץ ישראל ובמקומות רבים בעולם, נחשב אחד מגדולי מעתיקי השמועה של גדולי הדור הקודם. ומקובל על כל שכבות העם (ספרדים אשכנזים תימנים ועוד).
נמצא בקשר הדוק עם כל גדולי ישראל. מוסר שיעורים בבסיסי הצבא של צה"ל. ורבים נהנים ממנו עצה ותושיה. והכל בענוות חן ובמאור פנים, ידוע כאדם בעל מידות מיוחדות ומאיר פנים לכל אדם. אשרי העם שככה לו.

חיבורי הרב

שו"ת יורו משפטיך חלק ראשון

המוסדות כוללים:

כולל אברכים לרבנות ודיינות

IMG_9873

בית הוראה למענה הלכתי

20190707_153935

סלי מזון למשפחות בחגים

IMG_20160414_182537

תלמידים מספרים:

המלצות מרבנים: